OSCB

Sri Jagneswar, President 2515195 9937021264
Sri T. K. Panda, Managing Director 2510528 9437009842
Senior officers of OSCB :
L.D.Acharya,CGM 2504380 94370-46842
B.D.Panda,GM 2375136 98610-61970
P.K.Singh,GM 2375141 98610-61970
F.M.Mohanty,GM 2511921 99389-43700
L.N.Tripathy,GM 2375140 98612-89381
H.K.Mohanty,Principal.ACSTI 2375168 90402-41297
Mrs. K.B.Mohapatra,GM 2375166 93371-16658
Name & Telephone numbers of Branch Managers  of OSCB :
Main Br. B.B.Pattnaik 2513375 9439489914
Saheed nagar R.KRath 2546836 9437283984
Ch.sekharpur Sriram Ch. Mishra 2741004 9438670772
Sailashree Vhr P.K.Sahu 2741761 9437423103
CTC Road G.D.Paul 2570002 9937709823
Ashoknagar R.C.Dixit 2531834 7735285595
Kalinga EC Sarat Chandra Mishra 2301230 9437357347
Cuttack Parsuram Pattnaik 2516326 9337119667
Link Road S.C.Das 2315057 9337373793
Angul S.K.Pattnaik 06764-232548 9437131650
Berhampur R.C.Mohapatra 0680-2220119 9437024755
Paradeep Sanjeev Mishra 06722-222212 9437230120
Sambalpur S.N.Mishra 0663-2404835 9937172633
Rourkela Siba Kumar Das 0661-2514170 9778168477
Name/ Telephone of Presidents of CCBs
Name of the  CCB Name of President & Secretary Office Residence FAX
Angul Bibhudendu Patnaik 230350 9437028588 (M)  
N.N.Dash 06764-233116/230350 94379-61077 233117
Aska Kartikeswar Parida      
A.P.Pati 06822-273608/271219 98611-39025 273031
Balasore Jeeban Pradip Dash 2224706 9437063818 (M)  
B.P.Mohanty 06782-263022/ 262436 262436/94371-59405 262543
Berhampur D.Biswonath 2224706 9437260171 (M)  
S.C.Mishra 0680-2222028/2221973 2222825/94379-66931 2222028
Bolangir Sushil Kr.Chand 232475 9938313471 (M)  
B.B.Hota 06652-232475/233650 233030/94370-83842 233397
Boudh S.K. Meher 222236 06841-222003 ® 2392927 (BBSR) 9437079964 (M)  
L.K.Dash 06841-222036 94396-50369 222071
Banki Dhaneswar Baliarsingh 240369 9777735282  
Bajendra K. Panda 06723-240369/240202 94387-31427 240202
B.Patna Kali Prasad Raiguru 230426 9437326378 (M)  
A.K.Panigrahi 06670-230786 230380/98611-93624 230642
Cuttack Ashok Kumar Ojha 2609320 9437578907  
S.N.Panda 0671-2509206/2509211 97762-53866 2509206
Keonjhar Kanan Behari Pahi 254129 99380-33710  
J.K.Swain 06766-253137/255429 99370-40797 253137
Khurda Bhagirathi Badjena 222619 2592057 (BBSR) 9437010380 (M)  
P.K.Nayak 06755-220209/222619 94370-55097 220927
Koraput Smt.Indira Nanda 241648 240578 9437017272 (M)  
R.N.Sahu 06854-241159/240578 94396-52536 241159/ 241640
Mayurbhanj Birendra Nath Basa 252944 9437935000 (M)  
T.C.Mohanta 06792-252315 94372-84931 252315
Nayagarh Biswonath Rathsharma 252570 9437467416 (M)  
  S.K.Das 06753-211200 94371-13611 211202
Sundergarh Bhabani Prasad Majhi 274022 9437043060 (M)  
B.C.Prusty 06622-275022/272022 94373-08511/ 272725 275122
Sambalpur R.K.Pradhan 233341 0663-2401320 ® 9438060630 (M)  
Chy B.K.Das 06646-233157/232696 99375-77777 232696
Puri Purna Chandra Nanda 224439 9337749405 (M) 06752-251968  
B.K.Tripathy 06752-222125 95833-11133 224553

Dr. Damodara Rout
Hon'ble Minister,Cooperation & ExciseShri Manoj Ahuja,
I.A.S., Principal Secretary,Co-operationInstitution MIS

Division:
District:
Block:

Success Story

Co-operation Department remained part of one of the development Department. It functioned under the Co-operation...